آخرین خبرها
Home » سریال ترکی زبان اصلی

سریال ترکی زبان اصلی

دانلود سریال « Aldatmak » – تا قسمت39 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت39)

.:: سریال درام و بسیار زیبای خیانت –  Aldatmak  ::.. :: دانلود سریال ترکی Aldatmak با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::.   اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1500 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ? از۱۰ سال ساخت : 2022 زبان اصلی : …

Read More »

دانلود سریال « Dilek Taşı » – تا قسمت 4 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت4)

.:: سریال درام و بسیار زیبای سنگ آرزو  –  Dilek Taşı  ::.. :: دانلود سریال ترکی Dilek Taşı با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::.   اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1500 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ؟ از۱۰ سال ساخت : 2023 …

Read More »

دانلود سریال « Hudutsuz Sevda » – تا قسمت2 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت2)

.:: سریال درام و بسیار زیبای عشق بی حد و مرز –  Hudutsuz Sevda  ::.. :: دانلود سریال ترکی Hudutsuz Sevda با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::.   اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1900 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ? از۱۰ …

Read More »

دانلود سریال «Benim Güzel Ailem» – تا قسمت13 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت13)

.:: سریال کمدی-رمانتیک و بسیار زیبای خانواده زیبای من –  Benim Güzel Ailem  ::.. :: دانلود سریال ترکی Benim Güzel Ailem  با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::.   اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1500 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ? از۱۰ سال …

Read More »

دانلود سریال «Kendi Düşen Ağlamaz» – تا قسمت15 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت14)

.:: سریال کمدی-رمانتیک و بسیار زیبای خود کرده را تدبیر نیست  –  Kendi Düşen Ağlamaz  ::.. :: دانلود سریال ترکی Kendi Düşen Ağlamaz  با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::.   اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1500 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ? از۱۰ …

Read More »

دانلود سریال « Dönence » – تا قسمت12 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت12)

.:: سریال درام و بسیار زیبای مدار استوا –  Dönence  ::.. :: دانلود سریال ترکی Dönence  با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::.   اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1500 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ? از۱۰ سال ساخت : 2023 زبان اصلی …

Read More »

دانلود سریال « Çöp Adam » – تا قسمت28 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت28)

.:: سریال درام و بسیار زیبای آدمک  –  Çöp Adam  ::.. :: دانلود سریال ترکی Çöp Adam با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::.   اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1500 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ? از۱۰ سال ساخت : 2022 زبان …

Read More »

دانلود سریال « Adım Farah » – تا قسمت15 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت15)

.:: سریال درام و بسیار زیبای نامم فرح  –  Adım Farah  ::.. :: دانلود سریال ترکی Adım Farah  با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::.   اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1500 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ? از۱۰ سال ساخت : …

Read More »

دانلود سریال « Maviye Sürgün » – تا قسمت16 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت15)

.:: سریال درام و بسیار زیبای تبعید به آبی  –  Maviye Sürgün  ::.. :: دانلود سریال ترکی Maviye Sürgün  با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::.   اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1500 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ? از۱۰ سال ساخت : …

Read More »

دانلود سریال « Üç Kız Kardeş » – تا قسمت55 زبان اصلی(زیرنویس تا قسمت55)

.:: سریال درام و بسیار زیبای سه خواهر –  Üç Kız Kardeş  ::.. :: دانلود سریال ترکی Üç Kız Kardeş با زبان اصلی و لینک مستقیم با زیرنویس فارسی ::. اطلاعات کامل : Wikipedia | وبسایت رسمی | IMDb    فرمت : Mkv و MP4 حجم : 1500 – 250 مگابایت محصول : ترکیه امتیاز : ? از۱۰ سال ساخت : …

Read More »